سرمایه گذاری چادرهای موقت


چادر آسیب دیدگان بلایای طبیعی

چادر نمایشگاهی

چادر با قابلیت نصب سریع

چادرهای اورژانس

چادرهای  چند منظوره

چادر پناهگاه

چادر نظامی

چادر نگهداری حیوانات

تماس با ما