سرمایه گذاری ساختمانهای پیش ساخته


 

 • متد ساخت سریع و بهره برداری درکوتاه ترین مدت
 • مناسب ترین راه حل ها برای نیازهای مختلف:
 • سایت ساخت و سازهای مسکونی و انبوه سازی
 • ساخت کمپ
 • بیمارستان
 • مدرسه
 • سالن های غذاخوری
 • خوابگاه داتشجویی
 • اسکان سریع در زمان بروز حوادث طبیعی.

 

 • قابلیت جدا سازی و نصب مجدد در محل دیگر
 • امکان استقاده از عایق بندی مناسب منطبق با شرایط جغرافیایی و آب و هوایی مختلف
 • صرفه جویی درهزینه های ساخت و سرعت عمل در بهره برداری

 

 

( در یک نگاه ما با توجه به قابلیتهای اجرایی خود امکان ارایه راه حل های سازگار با محیط زیست، پایدار و اقتصادی فوق را داریم.)

تماس با ما