کارخانه تولید لبنیات


فرصتهای تجاری
20 مرداد
کارخانه مجهز محصولات لبنیاتی

کارخانه محصولات لبنیاتی

این محصولات جهت عرضه در فروشگاه های زنجیره ای

در سیستم Migros, Onur, Bim و Hakmar ثبت شده و آماده عرضه است.

تماس با ما