مرکز تجاری واداری


فرصتهای تجاری
20 مرداد
مرکز تجاری و اداری

سرمایه گذاری در یکی از مدرن ترین مراکز اداری و تجاری 

در مرکز شهر استانبول

تماس با ما