اقامت موقت و دائم ترکیه


17 بهمن
اقامت موقت و دائم ترکیه

دریافت اقامت کوتاه مدت:

اتباع خارجی در صورت برقراری ارتباط تجاری، تحصیل، انجام کار و یا با داشتن ملک یا املاک غیر منقول در کشور ترکیه، حداقل به مدت 6 ماه و حد اکثر برای 2 سال آن را دریافت کرده و در صورت دارا بودن شرایط لازم آن را تمدید کنند. اداره مهاجرت استان ، نهاد نسئول برای صدور اقامت کوتاه مدت میباشد.

اکثر ایرانیان برای اقامت در ترکیه از این نوع اجازه اقامت استفاده میکنند که تحت عنوان اقامت توریستی برای یکسال آن را دریافت کرده و در صورت خرید ملک و دارا بودن شرایط لازم ، برای یک تا دو سال آن را تمدید میکنند.

 

دریافت اقامت بلند مدت (دائم):

در صورتیکه اتباع خارجی طی 8 سال پی در پی " مجوز اقامت کوتاه مدت " خود را تمدید کرده باشند، می توتنند برای اخذ اقامت دائم اقدام کنند.

با دارا بودن اجازه اقامت بلند مدت، اتباع خارجی با محفوظ ماندن حقوق تامین اجتماعی، در تمامی موارد بجز

با آنها مانند سایر شهروندان ترکیه برخورد خواهد شد.

بدیهی است صرف داشتن اقامت دائم و یا موقت ، به معنای داشتن تابعیت و یا گرفتن پاسگورت ترکیه نیست.

مطالب مرتبط
اقامت ترکیه
شهروندی یا تابعیت ترکیه
17 بهمن

شهروندی یا تابعیت ترکیه

ادامه مطلب
اقامت ترکیه
انواع اجازه اقامت
17 بهمن

انواع اجازه اقامت

ادامه مطلب

تماس با ما